top of page

Portée née le 17 Mars 2020

17_mars_RaÏs.JPG
Raïs & Rioja.JPG

RaÏs (Réservé)

Raïs & Rioja

Rioja .JPG

Rioja (réservé)

Portée née le 29 Juin 2020

Neoweyn x Nissy

Neoweyn x Nissy.jfif
IMG_9393.JPG
IMG_9396.JPG
IMG_9398.JPG
IMG_9329.jpg

Reiki (blue silver tabby); conservée à l'élevage

et Rika (seal silver tabby), réservée

Reiki janvier 2021 3.jpg
20210304_190920.jpg

Portée née le 4 Aout 2020 : Only You Meriem X Nissy

Resized_20200920_171618(1) bis.jpg
20201026_161016 bis.jpg

Raphaëli (réservé)

bottom of page